kanibolotsky: (Default)
[personal profile] kanibolotsky
Люська Буфетчица, бессменный декан биофака Киевского университета с 2002 г., продолжает расправляться с конкурентами. Ради этой "благородной" цели уничтожены старейшие кафедры университета: ботаники и зоологии https://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/v-knu-znykayut-kafedry-yaki-proisnuvaly-183-roky-naukovycya

В КНУ зникають кафедри, які проіснували 183 роки, — науковиця

12 листопада 2016 - 11:49 4016

Кафедри зоології і ботаніки, з яких фактично починався Національний університет, об’єднали з іншими підрозділами. Тепер готувати спеціалістів за цим фахом неможливо, каже науковиця Євгенія Яніш

Про проблеми сучасної фундаментальної науки в Україні розповідає кандидатка біологічних наук, молодша наукова співробітниця Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України, археозоолог Євгенія Яніш.

Сергій Стуканов: Позавчора, 9 листопада, в КНУ просто знищили кафедру зоології та кафедру ботаніки — їх приєднали до інших кафедр?

Євгенія Яніш: Так.

Василь Шандро: Що відбувається з українською наукою, зокрема з тим сегментом, у якому ви працюєте?

Євгенія Яніш: Я би сказала, що останнім часом в Україні йде принципове знищення фундаментальної науки. Люди, які вирішують долю науки в Україні або не розуміють значення саме фундаментальних наук і тоді вони не є фахівцями, тож, як не мене, не можуть вирішувати подальшу долю науки. Або, навпаки, людина все розуміє і тоді виходить, що вона спеціально знищує науку. У нас були протести ще на початку січня — за останній рік, на жаль, скоротилася Академія наук, фактично кожного третього-четвертого спеціаліста звільнили.

Сергій Стуканов: Звільнення пов’язані з браком фінансування?

Євгенія Яніш: Так, за законом фінансування науки мало становити 1,7% від ВВП, а профінансували 0,16%. Зараз фінансування збираються дещо підвищити, але це мізер. Зараз зарплати, у тому числі й у кандидатів наук, дві-три тисячі гривень «брудними». В науці вже давно працюють тільки ентузіасти.

Василь Шандро: В студії «Громадського радіо» ми часто з різними науковцями говоримо про проблеми всередині спільноти загалом та всередині установ зокрема. Одна із думок — про застарілість інфраструктури Академії наук, від керівництва до найменших підрозділів. Очевидно, потрібно щось реформувати. А реформатори пояснюють, що є багато нерентабельних речей. Але чи можемо ми говорити про рентабельність дослідницького напрямку науки? На цьому можна заробляти гроші?

Євгенія Яніш: Можна, але, як правило, саме фундаментальні дослідження довгострокові, тобто неможливо отримати миттєвий результат.

Але те, що сьогодні відбувається в університеті Шевченка якраз аргументують тим, що ці кафедри зоології і ботаніки застарілі. Але це підтверджує лише нерозуміння значення фундаментального напрямку. І на сьогодні, якщо навіть не вистачає коштів, то важко тоді пояснити чому на базі Інституту біології та медицини, в минулому — біологічному факультеті, зробили нові кафедри дієтології і садово-паркового мистецтва.

Сергій Стуканов: Можливо, це пов’язано з тими тенденціями, які властиві сучасній освіті — вона якраз відривається від фундаменталізму і стає більш прикладною? Для того, аби випускати не людей, які знаються на зоології, біології, а які зможуть застосувати свої знання у тому ж садово-парковому господарстві?

Євгенія Яніш: Чому власне «університет» — він дає універсальну освіту. Коли ми вчились на біологічному факультеті, всі вивчали всі розділи. Це абсолютно не урізає ніяких можливостей, в мене є і диплом ландшафтного дизайнера. Але, на жаль, знищуються традиції і школи, які існували протягом 180 років. 90% співробітників нашого Інституту випускники саме кафедри зоології Київського університету.

Василь Шандро: Тобто закривається чи вже закрилась кафедра зоології в університеті Шевченка?

Євгенія Яніш: Її злили з кафедрою екології, але коли одну кафедру приєднують до іншої, звичайно, вже повністю підготувати спеціаліста за цим фахом неможливо, зменшуються години, предмети інші. На кафедрі ботаніки ситуація ще гірша. Їх об’єднали з кафедрою фізіології рослин і це фактично означає те, що в університеті, у флагмані вищої освіти України просто не буде цих напрямків. В інших містах закрили ще раніше.

Ці кафедри проіснували 183 роки. З них фактично починався нинішній Національний університет, тоді це був Університет святого Володимира.

Василь Шандро: Як це відіб’ється на Академії наук і, зокрема, на Інституті зоології, в якому ви працюєте?

Євгенія Яніш: Якщо не буде спеціальності, не будуть йти студенти, не буде аспірантів. Цього року до Інституту, на жаль, не прийшов жодний аспірант.

Василь Шандро: Що ви збираєтесь робити?

Євгенія Яніш: Ми зараз піднімаємо це питання, виносимо на загальне обговорення. Будемо об’єднуватися — всі, хто може захистити науку в будь-якому вигляді.

Громадське радіо

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kanibolotsky: (Default)
kanibolotsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 456789
101112 13 141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 11:16 pm
Powered by Dreamwidth Studios